[Trailer Pilot] ทฤษฎีสีชมพู GAP The series

[Trailer Pilot] ทฤษฎีสีชมพู GAP The series “หม่อมสาม” หรือ “คุณสาม” ผู้หญิงที่เพียบพร้อมไปด้วยรูปลักษณ์ รวยทรัพย์ และสติปัญญา เธอคือผู้หญิงที่ทำให้ “ม่อน” เติบโตขึ้นมาและอยากจะเป็นให้ได้แบบนั้น ม่อนถึงขนาดยอมสมัครเข้ามาทำงานที่เดียวกัน เพื่อจะได้อยู่ใกล้ชิด…